Nelspruit Konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datums

4-6 Oktober 2019

Venue

AGS Communio Kerk
Hoek van Kaapsehoop- en Jakarandastraat
Nelspruit

Kostes (per persoon)

R250

Kontakpersoon

Carin Myburgh
081 483 0637
Leanie Erasmus
013 741 1077

Registrasies sluit

16 September 2019

Notas

NB: Gebruik asseblief die volgende as verwysing
saam met jou bewys van betaling:
Oktkon + Jou voorletter en van

 Aanlyn Registrasievorm

Bewys van betaling moet asseblief voor of op die sluitingsdatum vir registrasies van hierdie konferensie aan reception@communio.co.za gestuur word. Gebruik asseblief die bankbesonderhede soos hieronder verskaf. Gebruik "Oktkon" + jou voorletter & van as verwysing.